sexonline.cz
  Home  |  Přidat do oblíbených  |  Reklama na webu  |  Kontaktní informace  
logo
    
 
   Reklama
 
   Partneři

Sex po telefonu

Erotické linky - amatérky
Práce v erotice
Erotické poviedky
Videochat - amatéři
Soukromá erotická linka
Levný sex po telefonu
Kvalitní české porno zdarma
Sleduj porno videa zdarma
Holky na sex
Sex po telefonu - erotické linky

Sex po telefonu

Sex po telefonu - Libuška
Libuška


Jsi během čtění těchto povídek nadržený? Zavolej mi, udělám Tě během chvilky!!! 909 555 909
a zadej můj kód 72

Chceš si vybrat z více holek? www.eroticke-linky.cz

Honi?ka s bratranci


Je to už dávno, ješt? jsem byl mladý chlapec. O prázdninách jsme chodili na koupališt? v Brn? - Zábrdovicích. Tehdy jsme tam byli my 3 bratranci a s námi teta. V tom v?ku se mi n?kdy samovoln? stav?l, hlavn? po ránu. Je z?ejmé, že jsem se toho mého holátka musel dotýkat a v tomhle stavu ho udržovat. Pro? to ne?íci, líbilo se mi, jak je velký. Pochopiteln?, že ta velikost je pouze relativní. Mohl mít tak 7-8 ?ísel a to, kdo ví jestli.

Už jsme tam byli celé odpoledne a mnohokrát jsme byli v bazénu a zase pak zase na slunku. Normálka. Po jednom návratu z bazénu, teta ?ekla, a? si sundáme plavky, aby trošku oschly. Myslel jsem si, že už jsem dost velký kluk, abych si na ve?ejnosti sundával plavky, ale bráchanci tak u?inili, tak mi nezbylo, než je následovat. M?li jsme je po té koupeli všichni malilinkaté a scvrklé. Je jasné, že jsme si je už kolikrát ukazovali a navzájem honili, takže vím, že je takové nemají po?ád. Ale o tom n?kdy jindy.

Sluní?ko h?álo a on se mi z té "maloty" za?al zvolna uvol?ovat. Už ani nevím, jak m? to napadlo, ale zvedl jsem se z trávy a šel jsem se jako projít po koupališti. Kdo to tam zná, ví, že je to docela rozlehlý areál. Šel jsem kolem bazén? až tam nahoru, kde se ?íkalo na "opalovn?". Vzal jsem to p?es záchodky, kde jsem se vy??ral. M?li tam tehdy klasické mušle a taky ty "turecké". Já jsem na mušli ješt? nedosáhl, tak jsem šel na ty turecké. Jak jsem tam stál, držel si ho po vykonání pot?eby, tak jsem si ho trošku za?al honit, aby se mi zv?tšil. Vedle byli n?jací chlapi, ale ti si m? nevšímali. Ani nevím, jestli to zaregistrovali. Za chvíli jsem toho nechal, ale už jsem ho nem?l mali?kého.
Po schodech jsem vystoupal nahoru na "opalovnu". Po?ád mi držel tak trochu v?tší, což mi vyhovovalo. Když jsem se totiž díval na dosp?láky, tak mi "vadilo", jaké to mají v t?ch plavkách kusance a já takového ?vr?ka. Nešlo mi do hlavy, jak to d?lají, že je mají velké, i když lezou z vody. To víte, d?cko. Asi v p?lce "korza" jsem si stoupl k zábradlí a díval se po areálu. Nev?domky jsem se ptá?kem p?itiskl k m?íži, která byla sou?ástí zábradlí.

Jak jsem tam stál, lehce jsem m?nil polohu, ptá?ka strkal do t?ch otvor? a tím si ho t?el. Moc se mi to líbilo, když jsem ho vid?l z druhé strany, jak "vykukuje" a zase se ztrácí. Co vám budu vykládat, normáln? se mi t?mi dotyky a t?ením postavil. No a co te?? Na ve?ejném koupališti, kluk tak 10 let a stojí mu tam pérko. M? to ale bylo v té chvíli fuk, bylo mi fajn. Stále jsem tam stál - nejenom já - a d?lal jako by nic.

Po chvíli šla okolo n?jaká parta kluk?, rozhodn? starších než já. Ti si toho všimli a z?eteln? jsem slyšel, jak si ?íkají: Hele, tomu klukovi stojí nebo nestojí péro? Ten zájem jsem nep?eslechl, ale d?lal i dál jako by nic. Postavili se ke klandru kousek ode mne a mohu ?íct, že up?en? hled?li na to moje postavené péro. "Mazan?" jsem se trošku pooto?il k nim, aby dob?e vid?li, že se nemýlí.
Stál mi v té chvíli v pravém úhlu a p?kn? držel sm?r. I když byl pro m? malý, nemohli se ve svém odhadu zmýlit. Skoro se mi zdálo, že se jim to trošku v plavkách zv?tšuje, ale možná to byl jen m?j dojem. Ubezpe?ili se tak, že mi fakt stojí, zasmáli se tomu a šli dál. Jen jsem ješt? zaslechl komentá?: Tomu klukovi to fakt stojí a má ho docela velké, jakej je to špunt. Je to už ?ada let, ale ta pochvala mého ztopo?eného holátka m? dodnes t?ší.

Ve?er jsem o tom musel povykládat bratranc?m. Už jsme byli každý ve své posteli, a když jsem jim to ?íkal, tak jsem si ho pod pe?inou honil, až se mi postavil. Když jsem to odvypráv?l, tak mi Petr ?íkal, že mi nev??í, že mi stál. "Tak se koukni!" a sundal jsem pe?inu a pyžamo.Vvystavil jsem svoje zto?ené holátko jeho pohledu. Aby na to dob?e vid?l, šel jsem k n?mu na postel. M?l ob? ruce pod pe?inou a asi tam - na správném míst?. jelikož jsem volné ruce, tak jsem mu pe?inu odhodil a bylo hned jasné, že jsem se nemýlil. Pod pe?inou byl bez kalhot a honil si ho. Byl sice o rok mladší, ale pérko m?l možná trošku v?tší, ale holé jako to moje.
Byl tedy dost p?ekvapený mojí aktivitou, ale ruku z péra nesundal a honil si dál. Neodolal jsem a lehl jsem si k n?mu. Vzal jsem si ho do ruky a masíroval jsem mu ho, on mi to oplatil stejnou mincí. Bylo to moc fajn, když vám n?kdo honí péro. Cizí ruka je jak leva?ka a víc to vzrušuje. Prost? jsme si je honili, stáli nám jak svíce.

A to tam byl i Mirek, ten t?etí do trojky. Ale ten nám n?v?noval žádnou pozornost a z?stával sám ve své posteli. S Petrem jsme si ?ekli, že se na n?ho p?jdeme podívat. Ležel pod pe?inou a ruka mu kmitala v t?ch o?ekávaných místech. Necht?li jsme ho až tak rušit, ale ?ekl jsem mu, že mu musí být asi pod pe?inou horko. Odsekl, že jo a já jsem z n?ho tu pe?inu stáhl. V?bec to ním nehlo, když jsem mu odhalil jeho vzty?ené péro a "vesele" si ho mastil dál.
On byl z nás nejstarší a taky ho m?l nejv?tší, dokonce mu tam už rašilo okolo chmý?í. Když se na nás díval se ztopo?enými holátky a jak si je navzájem laskáme, tak ho to asi dost "zajímalo". Ruka mu kmitala po péru stále rychleji a stálo mu jak stožár. Pak mu najednou "zesklelnat?ly" o?i, podivn? se rozdýchal, i se n?jak prohnul a péro vytr?il do výšky.

Pak jsem uvid?l, co jsem ješt? neznal. Z péra mu za?alo st?íkat n?co bílého a v takových dávkách, že m?l na briše hned n?kolik hustých st?íkanc?. Hled?l jsem na to jak z jara.No jasn?, že nám ob?ma podal vysv?tlení, co se to vlastn? stalo. Tak jsem se poprvé v život? seznámil se spermatem a dov?d?l jsem se, že to hon?ní není samoú?elné a že má své "slastné" vyvrcholení.
P?i našich budoucích setkáních jsme si ješt? mnohokrát honili péra a pozd?ji jsem se i já mohl pochlubit svým spermatem. Ale to bylo až za ?adu let.

autor: bushman      
Jak hodnotíte tuto povídku?
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší


Ivona

Jsi během čtění těchto povídek nadržený? Zavolej mi!
Moje číslo je 909 606 666
a zadej můj kód 85

Chceš si vybrat z více holek? Podívej se na erotické linky- SMS chat provozuje TOPIC PRESS s.r.o. Cena SMS 30,-kč včetně DPH ze všech sítí.
- Provozovatelem služby sex po telefonu je Topic Press s.r.o. Ceny 46,- Kč / min pro číslo 909 460 030, 55,- Kč / min pro číslo 909 555 909 a 909 553 333, 60,- Kč / min pro číslo 909 606 666.
 

 
   
  height=14
   
    Portál SexOnline.cz, http://www.sexonline.cz
E-mail: infozavinacsexonline.cz
Odkazy:
Levný sex po telefonu - pouze 26 kč  |   Český holky a rychlý prachy zdarma